IntraNote logo

Referenser

 

IntraNote utvecklar och implementerar lösningar inom Enterprise Content Management. Våra kunder omfattar ett brett spektrum av små företag med ett fåtal anställda till multinationella företag med över 20 000 anställda. Sedan 2001 har vi hjälpt offentliga och privata verksamheter och vi har kunder inom en mängd olika branscher.

Vi har samlat ett par cases som illustrerar de utmaningar verksamheter har stått inför och vad de har tjänat på att implementera en av våra lösningar, i tillägg till hur processen har sett ut. Skulle ni mot förmodan inte hitta ett case där ni kan känna igen er egen verksamhet eller ifall ni önskar ytterligare referenser, så kontakta oss gärna.

Gotlands Energi AB 

Gotlands Energi AB, i dagligt tal GEAB, har under många år arbetat på en SharePoint plattform och hoppades som många andra, att kunna använda den fullt ut. Under resans gång har GEAB valt att ersätta SharePoint med ett enkelt och användarvänligt system från IntraNote.

Fonus

Alla 250 kontor tillhörande Fonuskoncernen i Sverige har nu en samlad plattform för styrande dokument, mallar och avtal. En plattform som frigör tid för de anställda, tid som istället kan användas konstruktivt till kunder. Lösningen består av ett kvalitetssystem samt en avtalsdatabas från IntraNote.

XL-BYG

Ett kedjekontor och 111 butiker som är nojda med sitt intranät. Så är fallet hos XL-BYG, som valde att återuppta sitt intranät efter 12 år. Uppbyggnaden gick professionellt till, och idag har de en mycket välfungerande intern kommunikation.

Skandinaviska Glassystem 

Skandinaviska Glassystem saknade överblick och en enhetlig struktur på sina projekt. Med hjälp av DocuNote – dokumenthanteringssystemet från IntraNote – kunde de säkra en enhetlig dokumentstruktur och bidra till en bättre överblick över viktiga dokument.

BIOFOS

"Vi är mycket imponerade över IntraNote, som avsatte stora resurser till att förstå vår organisation och hitta lösningar, som matchade våra behov", säger Gitte Weien Andersen, som är chefsjurist och chef för direktionssekreteriatet hos Danmarks största vatten- och avfallsföretag BIOFOS, som rengör avloppsvatten för 1,2 miljoner invånare i huvudstadsområdet.

It-Bolig

Bostadsorganisationer kan dra massor av fördelar i och med EU:s nya persondatalag genom att digitalisera en lång rad tidskrävande manuella arbetsrutiner.

H2M

Fastighetsteknikbolaget H2M hade en stor del av sin samlade kunskap och information, lagrad i varje medarbetares e-post inkorg.
Detta gjorde den otillgänglig för många och när den skulle användas, krävdes mycket tid för att hitta den. H2M letade efter ett system som gjorde arbetet mer effektivt och informationen lättillgänglig för alla. Lösningen fanns hos IntraNote.

NSR

NSR är ett avfallsföretag som har hand om avfallshanteringen i sex kommuner i Nordvästra Skåne. Verksamheten består bland annat av återvinningsanläggningar och bilar som samlar in avfall.