IntraNote logo

En modern digital arbetsplats

med sociala funktioner och flexibel design

Optimal kunskapsdelning med IntraNote WorkSpace

Med ett intranät från IntraNote får ni en digital arbetsplats där alla anställda enkelt kan hålla sig uppdaterade på det som händer och hitta relevant information. Ni får ett snabbt implementerat intranät som stödjer ert företags vision och som förenklar era interna samarbetsprocesser. Med vår lösning kan du bygga ditt intranät organisatoriskt, rollbaserat, personifierat och socialt - eller som en kombinaton, så att ni får ett intranät som passar er företagskultur.

IntraNote WorkSpace

Med Intranät från IntraNote får ni:

 

Ökad produktivitet och effektiva arbetsflöden

Med uppdaterad gemensam överblick över nyckeltal, status på projekt och alltid tillgängliga och uppdaterade manualer, samt kunskap om vad som händer i organisationen.

 

Smidig  kommunikation och välinformerad personal

Med en gemensam plattform där budskapet målinriktas till relevanta avdelningar, undviker ni ’alla e-post’ och säkrar att alla, oavsett lokalisation, alltid kan hålla sig uppdaterade.

En engagerad verksamhetskultur och arbetsglädje

Med möjligheten att aktivt delta, engagera och rådfråga kollegor på alla nivåer i organisationen. Dette skapar en kultur som stödjer de gemensamma målen.

 

Verksamhetens strategi implementerad ut i yttersta ledet

Med ett mobilt intranät där alla anställda kan hålla sig informerade  och delta aktivt, är det inte längre ett krav att man fysiskt befinner sig på kontoret för att aktivt kunna delta.

 

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.