IntraNote logo

Aktivera verksamhetens största investering - er kunskap

En flexibel standardlösning

 

Framtidssäker teknologi

 

Hög servicenivå

Vi utvecklar och implementerar mjukvarulösningar som säkerställer att ni har den optimala informationsstrukturen i er verksamhet.

Många verksamheter upplever allt större press kring att effektivisera driften och optimera användningen av anställdas tid. Få saker har så stor betydelse för ett företags konkurrenskraft som smidiga och effektiva processer. Det uppstår när alla vet vad de ska göra och alla vet var de kan hitta relevant kunskap och dokumentation. Med den ökade mängden dokument och e-post som vi producerar varje dag är detta ofta en stor utmaning.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera och förenkla arbetsprocesser, automatisera arbetsflöden och optimera informationsutbytet. Våra lösningar är standardiserade och enkla att integrera med era befintliga system. Ni får därmed en snabbt implementerad och skalbar lösning som passar era behov.

bg-graphics
Referenser

Sedan 2001 har vi levererat säkra och flexibla lösningar till våra kunder

BIOFOS:

”Vi är mycket imponerade över IntraNote, som avsatte stora resurser till att förstå vår organisation och hitta lösningar, som matchade våra behov”

Læs kundecasen