IntraNote logo

Med IntraNote får ni ett brett spektrum av fördelar

banner

Detta får ni med IntraNote som leverantör

 

Intranote juni 19_0051-1680x750

Intranote__ 373-1

Intranote juni 19_0070-1680x750-1

Intranote__ 347

Intranote__ 126

Intranote juni 19_0047-1680x750

 

En flexibel standardlösning

IntraNotes lösningar är flexibla standardlösningar, klara att användas, men anpassas efter er så att ni får precis de moduler och den konfiguration ni har behov för. Samtliga lösningar är baserade på väl beprövad funktionalitet och kan enkelt integreras med era befintliga system, så att ni får den lösning som bäst stödjer era affärsprocesser. Vi levererar en standardlösning och under vårt effektiva implementeringsförlopp bygger vi upp lösningen tillsammans med er, så att ni redan efter en implementering känner er redo att på egen hand utvidga eller modifiera lösningen, så att den alltid följer era affärsprocesser.

 

Professionell projektledning

Graden av framgång i IT-projekt är starkt beroende av professionell projektledning. Därför arbetar vi i IntraNote efter den standardiserade och beprövade projektmodellen PRINCE2. Detta säkerställer formaliserad uppgiftshantering, kontinuerlig bedömning och mätning av framsteg och resultat i förhållande till våra kunders framgångskriterier. Vi betraktar i lika hög grad implementeringen av våra lösningar som förändringsarbete som leverans av en faktisk mjukvarulösning.

 

Framtidssäker teknologi

IntraNote är Microsoft Gold Partner. Ni säkras därmed lösningar som alltid är kompatibla med Microsofts produkter, som löpande godkänns av Microsoft och som enkelt passar in i verksamhetens övriga IT-struktur. För era anställda är gränssnittet välbekant, vilket innebär att ni uppnår en enkel förankring i organisationen.

 

Relevant erfarenhetsutbyte

På våra gratis ERFA-dagar (erfarenhetsutbytes dagar) samlar vi våra kunder för gemensam inspiration och erfarenhetsutbyte. Våra ERFA-dagar är endast för kunder. Mötena sätts samman så att deltagarna har liknande lösningar och därmed störst möjlighet att inspireras av varandra. Som kund har ni inflytande på dagordningen för ERFA-dagarna och i den nära kund/leverantörs-dialogen säkras ni att lösningarna ständigt utvecklas med fokus på era behov. På ERFA-dagarna presenteras ni också för den senaste utvecklingen av IntraNotes lösningar, så att ni alltid är uppdaterade kring vilka möjligheter ni har.

 

Hög servicenivå

Som kund hos IntraNote garanteras ni en hög servicenivå och lösningar som körs stabilt utan onödiga avbrott. Vår ServiceDesk och resten av vår leveransapparatur är certifierad och arbetar enligt ITIL principerna. Detta ger er en service baserad på transparenta processer med fokus på utveckling och säkerställande av best practice. IntraNote har samlat utveckling, implementering och ServiceDesk under ett tak. Ni garanteras därför en leverantör som tar lösningen av era problem på allvar.

 

Enkel uppgradering till ny version

IntraNotes lösningar är bakåtkompatibla och ni kan enkelt uppgradera till den senaste versionen, så att ni alltid drar full nytta av ny funktionalitet. Vi utvecklar våra lösningar baserat på marknadstrender och önskemål från våra kunder, och vi gör nya funktioner tillgängliga för alla. Ni säkras därmed en skalbar lösning som ni själva kan anpassa utefter era behov.

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.