Håll dig uppdaterad om intelligent digitalisering

Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå

Mer och mer kunskap genereras i svenska verksamheter, men dåliga vanor och gamla system gör att den försvinner igen. Redan efter ett par veckor har ny kunskap gått förlorad, ett…
Läs artikeln

Ta verksamhetens kunskap på allvar

En stor del av svenska företag har inte bestämt hur deras kunskap bör struktureras. Detta innebär att det till stor del är upp till enskilda medarbetare att hantera verksamhetens kunskap,…
Läs artikeln

Den sociala digitala arbetsplatsen

Det var ett tag sedan Microsoft började använda termen "digital arbetsplats" i samband med lanseringen av den mindre lyckade Vista. Termen "digital arbetsplats" har hakat sig fast och används idag…
Läs artikeln

5 tips för val av avtalshanteringssystem

Med avtalshantering förbättras konkurrenskraften markant Om du vet hur många kontrakt eller avtal ni har, vad värdet av dem är, när de löper ut och vem som är ansvarig för…
Läs artikeln

Mer inspiration?