IntraNote logo

 

Med en lösning från IntraNote utnyttjar ni er största investering - verksamhetens kunskap

Vi utvecklar och implementerar lösningar inom Enterprise Content Management.

Ett skalbart standardsystem ger flexibla lösningar som anpassas efter era behov, med snabb och effektiv implementering. Vi har levererat lösningar till offentliga och privata organisationer sedan 2001, med fokus på optimering av arbetsflöden, organisationers kunskapsdelning samt elektronisk dokument- och e-posthantering.

Vi är stolta över det värde vi har skapat tillsammans med våra kunder och har valt att presentera några av våra lösningar för er. Hämta inspiration från översikten nedan, läs våra kundreferenser och se närmare på enskilda lösningssidor för att få en inblick i hur vi kan hjälpa er. Ni är också alltid välkomna att kontakta oss för ytterligare information eller goda råd.

 

Vi är stolta över det värde vi har skapat tillsammans med våra kunder

 

Dokumenthantering

Ökad kvalitet och färre manuella uppgifter uppnås på ett enkelt och intuitivt sätt.
Läs mer

Avtalshantering

Full överblick över avtalen och flexibla möjligheter för metadata, integrationer och uppgiftshantering.
Läs mer

Intranät och Extranät

Information om verksamhetens strategi kombinerat med medarbetarnas engagemang ger en produktiv organisation.
Läs mer

Elektronisk Signatur

IntraNote Signing ger dig möjligheten att signera när som helst - var som helst.
Läs mer

Ärendehantering

Samlad överblick över projektets dokument och e-post, samt delad uppgiftshantering med personligt dashboard.
Läs mer

EU:s Dataskyddsförordning

Mjukvaran DocuNote bygger på många års erfarenhet av digital hantering av personuppgifter. En framtidssäker teknik genom design och standardinställningar.
Läs mer

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.