IntraNote logo

Gotlands Energi AB 

ersätter tungt system med enkelhet

Gotlands Energi AB, i dagligt tal GEAB, har under många år arbetat på en SharePoint plattform och hoppades som många andra, att kunna använda den fullt ut. Under resans gång har GEAB valt att ersätta SharePoint med ett enkelt och användarvänligt system från IntraNote.

GEABs utmaning med SharePoint var att de anställda tyckte det var svårt att använda och samtidigt dyrt och svårt att upprätthålla för företaget. De har lärt sig att SharePoint är bra till vissa saker men inte till allt. Speciellt uppfattades det svårt att använda intranätet och dokumentdelen, samt att skapa någon form av klickbara processer.

”SharePoint blev aldrig den succé som vi hoppats på, så vi är glada att vi till slut hittade IntraNote. Att det dessutom hade så många goda referenser i vår bransch och verkligen förstod sig på vår verksamhet var naturligtvis ett extra plus.” säger Lars Karlsson, GEABs projektledare för implementeringen.

GEAB har efter en effektiv implementering under vintern 2017 fått ett system som är lätt att använda. De har nu ett intranät som är hela företagets samlingsplats där man hittar nyheter, gemensam kalender, mallar, dokument etc. Framförallt har alla nu tillgång till klickbara processer som innehåller viktiga dokument från dokumentarkivet, alltid i rätt version då det är versionsstyrning i dokumentarkivet.

 

Samspelet mellan processhantering och dokument

Något av det som ofta lyfts fram i IntraNotes lösningar är samspelet mellan processer och dokument. Det gäller även hos GEAB där man har skapat klickbara processvyer.
”För det första ser det väldigt bra ut och för det andra är det alltid den aktuella versionen av mallar och dokument som man har åtkomst till. Det skapar en bättre ram för vårt företag som är ISO-certifierat och har således höga krav på dokumentationen” säger Lars Karlsson, GEAB.

 

Lyckad implementering

Något av det som Lars Karlsson lyfter fram är implementeringen av systemet: ”IntraNote har riktigt duktiga medarbetare som är ytterst engagerade i det dem gör och det gör stor skillnad för oss som kund. Lars fortsätter: ”Det är den bästa IT-leveransen jag varit involverad i…”

IntraNote är naturligtvis stolta över yttrandet, men vill också lägga till att framgången är att systemet är enkelt att bygga upp och lätt för kunden att förstå. Samt att GEAB är en kund som visade engagemang från början till slut och som visste vad de ville ha ut av projektet.
”Vi har haft ett utmärkt samarbete med GEAB, som inte gjort saker svårare än det är och samtidigt har GEAB lyssnat till våra rekommendationer och skalat ner projektet till en lagom nivå” säger Katrine Pedersen, projektchef på IntraNote Sverige. Generellt har IntraNotes projektavdelning ett motto: ”Tänk stort men börja enkelt”.

___

Om GEAB

Gotlands Energi AB med tillhörande dotterbolag Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB, (GEAB) består av ca 150 medarbetare som arbetar med elnät, fjärrvärme, elhandel, bredband och liknande energitjänster på Gotland. GEAB ägs till 75% av Vattenfall AB och till 25% av Region Gotland och är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade.

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.