IntraNote logo

NSR

Lösningen för en verksamhet med hårda krav

NSR är ett avfallsföretag som har hand om avfallshanteringen i sex kommuner i Nordvästra Skåne. Verksamheten består bland annat av återvinningsanläggningar och bilar som samlar in avfall.

 

”När man sitter på olika arbetsplatser blir det mycket enklare för personalen om man är anslutna till samma system,” berättar Jenny Pettersson, som är miljösamordnare på NSR AB, och fortsätter:

”Idag använder t.ex. personalen på återvinningsanläggningen i Helsingborg intranätet, vilket betyder att de lätt kan gå in och hämta just den informationen som de behöver. Till det fungerar det här systemet perfekt.”

 

Intranätet gör det lättare att sprida information

På intranätet, som ser ut som en vanlig hemsida med länkar, loggar personalen in och fyller i blanketter och läser information.

”Intranätet gör det också lättare att sprida information om saker som har förändrats eller nyheter, som kommer upp automatiskt när man öppnar programmet. Det betyder också att man slipper sprida pappersversioner till alla. Som det fungerar nu kan ingen missa det,” säger Jenny Pettersson.

 

Spåra dokument

Men den främsta anledningen till att NSR bestämde sig för att välja IntraNotes intranätlösning var att man var tvungen att hitta ett system där hanteringsförfarandet gick att spåra.

NSRs verksamhet följer ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Det är ett systematiskt sätt att jobba med miljöfrågor och för att få ledningssystemet certifierat, ställs höga krav på att man ska kunna spåra dokument tillbaka i tiden och kunna följa godkännandeförfarandet.

”Innan jag kom hit använde personalen ett system som utgick från ett vanligt mailprogram, men som jag har förstått det, var det väldigt begränsat och levde inte upp till det vi behöver,” berättar Jenny Pettersson och fortsätter:

”Det kan t.ex. handla om att man måste ha ett godkännande av en avdelningschef innan ett dokument publiceras på intranätet och det kan man lätt ställa in i det här systemet, med hjälp av olika behörigheter.”

 

Bättre rutiner med tiden

Jenny Pettersson, som är en av företagets administratörer, menar också att det har varit en utvecklingsprocess att utnyttja systemet fullt ut. Idag har det blivit en rutin för personalen
att gå in i systemet.

”Man sparar ju mycket tid när man kan gå in på nätet och fylla i en elektronisk blankett och bara skicka iväg, istället för att fylla i ett papper som man ska lämna till sin chef.”

 

Om NSR AB

Till NSR kommer allt hushållsavfall som samlas in i regionen, både från företag och privata hushåll. NSR behandlar också avfallet med olika metoder beroende på hur det ska återvinnas. Företaget har ca 150 anställda och jobbar också med ett antal entreprenörer.

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.