Lorem Ipsum

Vill ni också få ut så mycket som möjligt av verksamhetens kunskap och medarbetarnas tid?

Beställ material

Med en lösning från IntraNote utnyttjar ni er största investering - verksamhetens kunskap

Vi utvecklar och implementerar lösningar inom Enterprise Content Management. Ett skalbart standardsystem ger flexibla lösningar som anpassas efter era behov, med snabb och effektiv implementering. Vi har levererat lösningar till offentliga och privata organisationer sedan 2001, med fokus på optimering av arbetsflöden, organisationers kunskapsdelning samt elektronisk dokument- och e-posthantering.

Vi är stolta över det värde vi har skapat tillsammans med våra kunder och har valt att presentera några av våra lösningar för er. Hämta inspiration från översikten nedan, läs våra kundreferenser och se närmare på enskilda lösningssidor för att få en inblick i hur vi kan hjälpa er. Ni är också alltid välkomna att kontakta oss för ytterligare information eller goda råd.

Ökad kvalitet och färre manuella uppgifter uppnås på ett
enkelt och intuitivt sätt. Läs mer

Samlad överblick över projektets dokument och e-post, samt delad uppgiftshantering med personligt dashboard. Läs mer

En digital samlingsplats med effektiv informationsdelning över spridda platser ger snabb respons och stark företagsidentitet.

Effektivt ledningssystem med automatiskt uppdaterad
visuell överblick över processer och arbetsflöden.

Säker, webbaserad plattform för spridning och utbyte av information med externa partners.

Full överblick över avtalen och flexibla möjligheter för metadata, integrationer och uppgiftshantering. Läs mer

IntraNote Signing ger dig möjligheten att signera
när som helst - var som helst. Läs mer

Kontroll över dagordningar, dokument och möjlighet för åtkomstbegränsning av konfidentiella ärenden.

CRM

Gemensam bild av kundrelationer som innefattar dokument, e-post och styrning av uppdrag.

Enkel och säker tillgång till relevant information för er 
styrelse - även på den mobila plattformen.

Information om verksamhetens strategi kombinerat med medarbetarnas engagemang ger en produktiv organisation. Läs mer

Mjukvaran DocuNote bygger på många års erfarenhet av digital hantering av personuppgifter. En framtidssäker teknik genom design och standardinställningar. Läs mer

Enhetlig och automatisk dataöverföring mellan system.

Snabb och säker tillgång till egna och andras dokument och
e-post via mobil och tablet.