IntraNote logo

DocuNote Ärendehantering

Ett utmärkt samarbetsverktyg för dokument och e-post i ett gemensamt system

Smart och säker hantering

I DocuNote definieras ett ”ärende” utifrån kundens behov, det används som ett samlingsnamn i DocuNote-terminologin. Tillsammans med smart och säker hantering av dokument kan användare samla all information/dokumentation kopplat till ett ”ärende” på ett ställe. Till exempel att spara mailkorrespondens tillsammans med ett avtal, en bild med beskrivning tillsammans med en avvikelse och/eller dela med externa parter.

Kunder idag har fått bättre kontroll och effektiviserat samarbetet inom;
• Projekt
• Avvikelser
• HR
• CRM

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.

Effektivisera administrativa arbetsflöden


Digitalisera era manuella arbetsflöden och få en administrativt välfungerande och effektiv organisation. Ett system som ger er möjlighet att; samla dokumentation och e-post på ett ställe, ett säkert och strukturerat arbetssätt, smidig versionsstyrning och en aktivitetslogg. Detta ger inte bara ett smidigt samarbete inom organisationen utan följer även förpliktelserna för att leva upp till den nya personuppgiftslagen inom EU.

Optimera er projekthantering

 


Uppnå en optimal hantering av era projekt med ett enhetligt system där ni kan samla alla era dokument, e-post och övrig information som berör projektet. Med en klar struktur och effektiv sökfunktion hittar ni alltid det ni söker. Behörighetsstyrning och versionshantering av alla dokument säkerställer att alla involverade har tillgång till dokument som rör projektet och ger en bättre kontroll.

Kvalitetssäkring

 


Överraskningar och missade deadlines som kan bli kostsamt för företaget, undvik det med en tydlig överblick av projektet. En projektkarta med metadata samt en dokumentstruktur som är anpassad till era projektmodeller ger stöd till en konsekvent och strukturerad projektledning. Fortlöpande erfarenhets- och kompetensförvärv som lagras ger möjlighet till utvärdering, lärande och en fortsatt förbättring av processerna.

PUL kräver ökad kontroll


Tillsammans med anpassade roller och rättigheter får ni full kontroll på alla händelser och säkerställer att det är ni inom organisationen som äger dokumenten. Den 25 maj 2018 träder EU:s nya Personuppgiftslag i kraft, vilket innebär att alla företag måste visa hur de lagrar, bearbetar och skyddar personuppgifter. DocuNote ger er de verktyg som krävs för att kunna efterleva de dokumentationskrav som krävs.

Förbättrad projektöverblick


En tydlig överblick optimerar arbetet för projektledare och projektdeltagare samtidigt som det ökar kontrollen. Rapporter, uppgiftslistor, aktivitetsstyrning och milstolpar ger viktiga indikationer på hur projektet fortlöper så att ni kan agera i tid om det är så att något måste korrigeras. Genom integrationer till övriga system får ni en samlad överblick över all dokumentation som är kopplad till projektet.

Ökad effektivitet


Inse effektiviseringspotentialen av era projekt med schablon- och frasbibliotek, automatiserade workflows, notiser om nya uppgifter och förstå att ni kan spara tid. Versionsstyrning på samtliga dokument säkrar samtidigt att ni snabbt och enkelt kan hitta uppdaterade och relevanta upplysningar som ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

Minska omkostnaderna med avtalshantering


Ta kontroll över alla era avtal och uppnå valida beslutsunderlag. Styr hela kontraktets livscykel från upprättande till uppsägelse eller förlängning genom att själva styra över processen och få en tydlig överblick. Ett professionellt sätt att hantera era avtal gör att ni undviker onödiga utgifter.

Samarbete

 


Alla deltagare, interna och externa, ska kunna tillgå dokument, rapporter och värdefull information genom rättighetsstyrda webbportaler. Det ger en bättre kommunikation tvärs genom avdelningar, roller och ansvarsområden och effektivare projektstyrning. Genom att få tillgång till dokumentation även via mobilen har samtliga involverade tillgång till projektet, oavsett tid eller plats.

Minska risken

 


Lösningen som ger överblick och uppföljning under hela projektflödet. Rapporter och listvisningar gör det möjligt för alla parter att utvärdera projektet och förutse eventuella risker. Rapportering ger ledning och styrelse ett utvärderingsverktyg för hela projektportföljen och input till den efterföljande processförberedelsen.