EU's dataskyddsförordning
- Var inte orolig! Tillsammans når vi målet
Läs mer
Ta verksamhetens kunskap på allvar
Läs artikeln
En stor del av svenska företag har inte bestämt hur deras kunskap bör struktureras. Detta innebär att det till stor del är upp till ens ...
5 tips för val av avtalshanteringssystem
Läs artikeln
Med avtalshantering förbättras konkurrenskraften markant Om du vet hur många kontrakt eller avtal ni har, vad värdet av dem är, när de ...
Vilket intranät passar Er organisation?
Läs artikeln
Börja med att utgå från företagets strategi när Ni väljer intranät

Aktivera verksamhetens största investering - er kunskap

Vi utvecklar och implementerar mjukvarulösningar som säkerställer att ni har den optimala informationsstrukturen i er verksamhet.

Många verksamheter upplever allt större press kring att effektivisera driften och optimera användningen av anställdas tid. Få saker har så stor betydelse för ett företags konkurrenskraft som smidiga och effektiva processer. Det uppstår när alla vet vad de ska göra och alla vet var de kan hitta relevant kunskap och dokumentation. Med den ökade mängden dokument och e-post som vi producerar varje dag är detta ofta en stor utmaning.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera och förenkla arbetsprocesser, automatisera arbetsflöden och optimera informationsutbytet. Våra lösningar är standardiserade och enkla att integrera med era befintliga system. Ni får därmed en snabbt implementerad och skalbar lösning som passar era behov.

Lösningar:

Vart har 19 år och hundratals kunder tagit oss?
Läs mer om våra digitala samarbetslösningar

 

Inspiration:

Branscher och referenser:

En lösning som passar de flesta branscher, kanske är det rätt även för er
Inspireras av våra kunder och den väg de valt

Artiklar:

Med IntraNote som leverantör får ni:

En flexibel standardlösning

Relevant erfarenhetsutbyte

Framtidssäker teknologi

Professionell projektledning

Enkel uppgradering till ny version

Hög servicenivå

oktober, 2021

Sort Options

ingen arrangementer

oktober, 2021

Sort Options

ingen arrangementer