Bli trygg i EU:s Dataskyddsförordning med Time Advokatbyrå och IntraNote
Läs mer
Den sociala digitala arbetsplatsen
Läs artikeln
Det var ett tag sedan Microsoft började använda termen ”digital arbetsplats” i samband med lanseringen av den mindre lyckad ...
Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå
Läs artikeln
Mer och mer kunskap genereras i svenska verksamheter, men dåliga vanor och gamla system gör att den försvinner igen. Redan efter ett pa ...
Ta verksamhetens kunskap på allvar
Läs artikeln
En stor del av svenska företag har inte bestämt hur deras kunskap bör struktureras. Detta innebär att det till stor del är upp till ens ...
5 tips för val av avtalshanteringssystem
Läs artikeln
Med avtalshantering förbättras konkurrenskraften markant Om du vet hur många kontrakt eller avtal ni har, vad värdet av dem är, när de ...

Aktivera verksamhetens största investering - er kunskap

Vi utvecklar och implementerar mjukvarulösningar som säkerställer att ni har den optimala informationsstrukturen i er verksamhet.

Många verksamheter upplever allt större press kring att effektivisera driften och optimera användningen av anställdas tid. Få saker har så stor betydelse för ett företags konkurrenskraft som smidiga processer.

Effektiva processer uppstår när alla vet vad de ska göra och alla vet var de kan hitta relevant kunskap och dokumentation. Med den ökade mängden dokument och e-post som vi producerar varje dag är detta ofta en stor utmaning.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera och förenkla arbetsprocesser, automatisera arbetsflöden och optimera informationsutbytet.

Våra lösningar är standardiserade och enkla att integrera med era befintliga system. Ni får därmed en snabbt implementerad och skalbar lösning som passar era behov.

Offentliga Sektorn

Vi har under flera år hjälpt en stor del av Danmarks kommuner med att skapa en säker och digital arbetsplats som integreras med kommunens befintliga system. Utöver intranät har vi erfarenhet av att leverera avtalshantering och dokument-hantering inom offentlig sektor i både Danmark och Sverige.

Privata Sektorn

Globala koncerner, medelstora svenska och nordiska företag, organisationer och styrelser. Vi har många års erfarenhet av att sätta ihop och implementera lösningar som effektiviserar arbetsflöden, optimerar kunskapsdelning och säkrar affärsprocesser.

Energisektorn 

En stor del av de danska energibolagen har redan valt våra lösningar för dokumenthantering, intranät och avtalshantering, vi är även representerade i den svenska energisektorn. Våra erfarenheter ger oss unika kunskaper och affärsinsikter, vilket gör det möjligt för oss  att erbjuda bästa möjliga rådgivningen.

Byggsektorn

För företag inom bygg och entreprenad, oavsett storlek, har vi en lösning som gör skillnad. Med många års erfarenhet inom branschen har vi hjälpt kunder med att effektivt hantera dokument, avtal, avvikelser och med processtyrning som ger ökad överblick och kvalité inom projekt. Vi vill gärna dela den erfarenhet även med Er.

Med IntraNote som leverantör får ni:

En flexibel standardlösning

Relevant erfarenhetsutbyte

Framtidssäker teknologi

Professionell projektledning

Enkel uppgradering till ny version

Hög servicenivå

mars, 2019

Sort Options

ingen arrangementer

mars, 2019

Sort Options

ingen arrangementer