Sluta med lösenord – satsa på meningar

Det senaste när det gäller lösenord är: Använd dem inte; satsa istället på en lång mening som du lätt kommer ihåg.

Det blir allt lättare att knäcka lösenord, och vi alla har blivit varse för mer komplicerade och invecklade regler för utformning av ett lösenord. Använda både stora och små bokstäver, siffror, tecken och ännu fler tecken och så vidare.

Men det kommer vi inte komma ihåg!

Därför börjar folk att återanvända lösenord, och skriva ned dem – eller väljer ord, siffror och tecken som är transparanta för hackare. Där har vi ett problem. De långa lösenorden med bokstäver, tecken och siffror kan vara en bra ide – om man tittar på det från en matematisk synvinkel. Men om man tittar på data om mänskligt beteende avslöjar det hur vi effektivt hanterar IT-säkerhet. Data avslöjar hårt och brutalt, att vi inte bryr oss om matematiken, utan vi väljer gärna den enkla lösningen. Därför har man på bloggen NIST.gov arbetat med lösenord som gör det enkelt för användarna att komma ihåg, men gör det svårt för hackarna att genomskåda. Det rekommenderas att bygga sitt lösenord baserat på tre enkla steg:

Steg 1: Association – utforma uppenbara förbindelser

Människor kommer lättast ihåg saker som vi har fått lära oss är kopplade till varandra. Till exempel kan många av oss lätt säga vilken bokstav som är nästa i raden när det gäller alfabetet.

Steg 2: För förbindelserna unika för dig

Men alla kan alfabetet, så konsten är att hitta förbindelser som bara du vet om. Dessutom flyttar vi från bokstäver till ord: Du måste hitta ord som du alltid kan koppla till varandra utan att andra omedelbart kan genomskåda det. Därför är dina barns namn inte självklara att använda, då andra lätt genomskådar det.
Hitta istället ett antal ord som är uppenbara för dig. Till exempel: ”Min hunds korg är blå och ligger i korridoren.”
Andra kan naturligtvis se att hundkorgen är blå, men att det är utgångspunkten för ditt lösenord är en inte självklar. För en hackare är det väldigt svårt att genomskåda den meningen.

Steg 3: Se det framför dig

Genom en mening som du själv kan se, så hjälper din hjärna dig att komma ihåg det. Du kan på så sätt sluta dina ögon och se det framför dig – även om hundkorgen senare flyttats in i vardagsrummet.

Kort sagt: Dina lösenord måste bestå av ett antal ord som du kan se framför dig i ditt huvud. För ett starkt lösenord består det av fler än 10 tecken. Det är blandningen av bokstäver, siffror och symboler som du riskerar att glömma – och skriver gärna upp det på en plats som hackare kan hitta.

Om du bara får ange ett begränsat antal tecken, som måste vara en blandning av bokstäver och siffror, kan du använda initialerna i din mening och komplettera med information i form av siffror, till exempel året du och hunden föddes: Min (född 1990) hunds (född 2011) hundkorg är blå och står i korridoren

Lösenordet blir då: M90h11häbosik

 

Mer inspiration och goda råd: