Lorem Ipsum

Optimera arbetsprocesserna och spara tid med elektronisk signatur

IntraNote Signing

Skapa effektiva och flexibla arbetsflöden och undvik flaskhalsar. Med IntraNote Signing får ni ett signerat dokument i retur efter bara några minuter, fullt uppdaterat och arkiverat i DocuNote. 

Många företag upplever processer relaterade till godkännanden och undertecknanden som komplicerat - och kräver ett dokument flera signaturer kompliceras processen ytterligare. Med IntraNote Signing får dina kunder och partners dokumentet som en länk via e-post, som skickas direkt från dokumenthanterinslösningen DocuNote.

 

Kunden kan signera på datorn, surfplattan eller på sin smartphone. När dokumentet är signerat mottar alla parter en länk till det komplett signerade dokumentet. Det smidiggör processen genom att det är enkelt, flexibelt och säkert - för både avsändare och mottagare.

IntraNote Signing ger dig möjlighet för signering vart som helst - när som helst.

Med IntraNote Signing får ni:

Minskad tid

Med möjligheten att signera via smartphone, surfplattan eller datorn ökar flexibiliteten, då båda partnerna kan agera snabbare.

Effektivt arbetsflöde

Med elektronisk signatur undviker ni besvärliga och tidsödande procedurer för att skriva ut, skanna, strimla, e-post och arkivering.

Färre kostnader

Med IntraNote Signing har ni överblick över hela processen och kan säkerställa deadlines. Ni undviker lång och kostsam postgång samt utgifter för utskrifter och porto.

Ökad säkerhet

Med IntraNote Signing säkrar ni att hela dokumentet signeras och returneras. Ni har kontroll över vem som har åtkomst till dokumentet, vad som har ändrats, och vem som har godkänt.

Få kontroll över signaturer i företagets arbetsprocesser och minimera responstiden:

Multisignering

Systemet gör det möjligt att skicka dokument för signering till flera samtidigt. Du bestämmer själv i vilken ordning undertecknarna ska signera. Exempelvis kan köparen signera innan säljare, medarbetare innan arbetsgivaren eller styrelsen innan revisorn.

Buntning

Med IntraNote Signing är det möjligt att skicka flera dokument samtidigt för signering. Till exempel kan du enkelt skicka ett kontrakt med bilagor eller årliga rapporter med underlag i samma arbetsflöde.

Signaturmarkörer

Föridentifierade mallar gör det enkelt och snabbt att skicka standarddokument för signering. Dokumenten innehåller markörer som säkerställer att signaturer och eventuella initialer blir korrekt placerade. Du kan även enkelt lägga till ytterligare signaturmarkörer. 

Påminnelser

När ett dokument skickas ut för signering får mottagaren ett mail med en länk till dokumentet. Mottagaren kan signera eller skriva under via pekskärm eller använda sig av musen. Om mottagaren glömmer att signera skickar systemet automatiskt ut en påminnelse om att det finns ett dokument att signera.

Logg och Versionshantering

Med IntraNote Signing loggas alla händelser automatiskt i DocuNote, versionshanteringen gör att du alltid kan gå tillbaka till tidigare versioner av dokument för att se ändringar och tillägg. Samtidigt säkerställer du att det alltid är den senaste versionen av exempelvis ett kontrakt eller avtal som skickas för signering. 

Arkivering

Slutdokumentet med alla signaturer kommer automatiskt konverteras till en PDF-fil som är signerat med ett certifikat och låst för förändringar. IntraNote Signing säkerställer att hela dokumentet arkiveras i DocuNote. Samtidigt får alla undertecknare en länk till det godkända dokumentet.

Klaus Skriver
VD

E-mail ksk@intranote.se
Telefon +46 (0)727 - 03 14 41

Johan Eskilsson
Säljare

E-mail jes@intranote.se
Telefon +46 (0)727 - 03 14 42

Vi är redo för att hjälpa er att optimera era arbetsprocesser och spara tid med IntraNote Signing

Kontakta oss om ni är intresserade av att höra hur IntraNote Signing kan stödja er verksamhet.

Läs även om:

Ökad kvalitet och förra manuella
uppgifter på ett enkelt och intuitivt
sätt. Läs mer

Fullständig överblick över avtal och flexibla möjligheter för metadata, integrationer och ärendehantering. Läs mer

Överblick över projektportföljen, enskilda projekt samt e-post och gemensam ärendehantering. Läs mer

De bästa möjligheterna för att efterleva compliance med ett säkert system. Läs mer