Lorem Ipsum
En modern digital arbetsplats med sociala funktioner och flexibel design
Beställ demo

Optimal kunskapsdelning med IntraNote WorkSpace

Med ett intranät från IntraNote får ni en digital arbetsplats där alla anställda enkelt kan hålla sig uppdaterade på det som händer och hitta relevant information. Ni får ett snabbt implementerat intranät som stödjer ert företags vision och som förenklar era interna samarbetsprocesser. Med vår lösning kan du bygga ditt intranät organisatoriskt, rollbaserat, personifierat och socialt - eller som en kombinaton, så att ni får ett intranät som passar er företagskultur.

Med Intranät från IntraNote får ni:

Ökad produktivitet och effektiva arbetsflöden

Med uppdaterad gemensam överblick över nyckeltal, status på projekt och alltid tillgängliga och uppdaterade manualer, samt kunskap om vad som händer i organisationen.

En engagerad verksamhetskultur och arbetsglädje

Med möjligheten att aktivt delta, engagera och rådfråga kollegor på alla nivåer i organisationen. Dette skapar en kultur som stödjer de gemensamma målen.

Smidig  kommunikation och välinformerad personal

Med en gemensam plattform där budskapet målinriktas till relevanta avdelningar, undviker ni ’alla e-post’ och säkrar att alla, oavsett lokalisation, alltid kan hålla sig uppdaterade.

Verksamhetens strategi implementerad ut i yttersta ledet

Med ett mobilt intranät där alla anställda kan hålla sig informerade  och delta aktivt, är det inte längre ett krav att man fysiskt befinner sig på kontoret för att aktivt kunna delta.

Ett digitalt samarbetsverktyg ger möjlighet för optimal kunskapsdelning:

Snabb implementering med standardintranät

Med en färdigutvecklad lösning baserad på många års erfarenhet får ni enkelt och snabbt ett intranät som stödjer er verksamhet. Ni får skapat en struktur som ni snabbt lär er anpassa utefter era layoutönskemål och behov, och där den användarvänliga designen gör det enkelt för alla användare att använda i det dagliga arbetet. Lösningen är moduluppbyggd, ni kan därmed utvidga efterhand allteftersom ni får behov för nya funktioner.

Engagerande nyhetsflöde och aktiv debatt

Med ett obegränsat antal debatter och diskussionsforum, samt möjligheten att ’gilla’ och kommentera inlägg, får ni grunden för en hälsosam och aktiv verksamhetskultur. Nyheter och inlägg görs synliga för alla berörda medarbetare i verksamheten och blir en grogrund för innovation och konstruktiva professionella mötespunkter som annars inte hade uppstått.

Optimalt samarbete för grupper med projektrum

Ett avgränsat och säkert rum där deltagare i en grupp kan dela information, säkrar ett effektiv och resursbesparande informationsflöde. Den gemensamma översikten över dokument, korrespondens, projektstatus, uppgiftslistor m.m. ger era medarbetare de bästa förutsättningarna för att lyckas med ett projekt inom avsatt tidsram och givna resurser.

Kompetensöversikt med
aktiva och uppdaterade personalprofiler

Med vår lösning kan de anställda själva uppdatera sin kompetensprofil med erfarenhet, utbildning, projektdeltagande m.m. Ni ges därmed en uppdaterad och aktivt översikt av verksamhetens kompetenser. Vem som helst kan söka på kompetenser och därmed bildas det enkelt ett akademiskt forum som annars inte skulle ha uppstått.

Full integration och synkronisering med befintliga system

Möjligheterna för att integrera intranätlösningen i ert befintliga systemlandskap innebär att ni kan erbjuda era användare single sign on, att ni kan publicera data från exempelvis affärssystemet på intranätet eller säkerställa att korrigeringar som gjorts, en prislista, en processbeskrivning m.m. slår igenom och visas på intranätet, antingen som text eller visuellt. På så sätt får ni enkelt kontroll över era arbetsprocesser och säkrar kvalitet.

Fullständig översikt över aktiviteter och årsdagar

Med en aktivitetskalender och automatisk uppföljning på årsdagar är alla i organisationen uppdaterad om vilka aktiviteter som äger rum, oavsett om de är externa, interna eller rentav bara sociala. Möjligheten att elektroniskt registrera sig för en aktivitet direkt på intranätet, säkrar en bra bild av deltagarna och en enkel anmälan för den enskilde medarbetaren.

Användbar överblick av användarnas beteende

Med statistik över hur många som läser era inlägg, tidpunkten de läser, de enheter användarna loggar in från och mycket mer. Du kan anpassa ditt intranät, så det ständigt utvecklas i linje med användarnas beteende. På så sätt skapar du de bästa förutsättningarna för att få en engagerad och aktiv målgrupp.

Intelligenta arbetsflöden med formulär och quick-polls

Effektivisera era arbetsflöden och gör registreringar enkla för användaren. En enkel länk på intranätet öppnar exakt det formulär användaren skall fylla i. Till exempel semesteranmälan, registrering för events, reklamation och utlägg. Ni har också möjlighet för att skapa enkäter och genomföra undersökningar och omröstningar med visuell presentationen direkt på intranätet.

Enkelt tillhandahållande av information till de anställda i de yttre leden

Med IntraNotes mobila lösningar har användaren enkel och snabb tillgång till alla relevanta arbetsflöden, beskrivningar och annan dokumentation som rör dem, oberoende av tid och plats. Det höjer kvalitén och informationen kommer närmre samtliga användare så att alla i organisationen är uppdaterade på de senaste nyheterna.

Jacob S. Holm
Säljare

E-mail
jacob.holm@intranote.dk

Martin Overgaard
Säljare

E-mail
martin.overgaard@intranote.dk

Vi är redo att hjälpa dig vidare mot framtidssäkra digitala lösningar

Kontakta oss om du är intresserad av att höra hur IntraNote kan stödja din digitala resa mot en mer effektiv organisation.

IntraNote har många års erfarenhet av att implementera passande lösningar och skapa värde för våra kunder. Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?