Lorem Ipsum

EU's dataskyddsförordning
- Var inte orolig! Tillsammans når vi målet

 

Personuppgifter – nu är det dags att få koll på dem…

Är Ni i full gång med Dataskyddsförordningen? Eller känns reglerna som ett ohanterligt maraton? Vi är redo att hjälpa Er fram emot målet, oavsett vart ni än befinner Er just nu.

Som branschens ledande GDPR-leverantör är vi redo, att hjälpa dig och ditt företag att komma helt i mål med Dataskyddsförordningen.

I en oberoende undersökning av konsulthuset Devoteam, blev IntraNote under hösten 2017 samt 2018 utnämnda till att ligga långt före konkurrenterna när det gäller IT-hantering av personuppgifter. Anledningen är att vi under flera år har säkrat företags data – och nu är vi redo att hjälpa Er att få kontroll över personuppgifter.

Med EU’s dataskyddsförordning (GDPR) blir alla verksamheter skyldiga att; kunna dokumentera hur de lagrar, bearbetar samt skyddar personuppgifter. Kanske uppfyller Eran verksamhet redan kraven, men hur hanteras kraven i praktiken?

Med IntraNotes lösningar får du hjälp med att uppfylla de nya kraven kring dokumentation och dess efterlevnad. Vi har många års erfarenhet av lösningar för hantering och behandling av personuppgifter, och vi har gjort det enkelt för er att komma igång. Genom mjukvarulösningen DocuNote - ett beprövat system med hundratals implementeringar.

DocuNote är ett standardsystem, som anpassar sig efter Era behov och krav – helt utan kodning! Ni kan antingen anpassa det själva, eller så hjälper vi er.

DocuNote – Analys, rådgivning och IT-verktyg i en lösning

Vi erbjuder en dokumenthanteringslösning som passar er verksamhets storlek och behov.

Rådgivning – Tillsammans med er rådgivare eller en av våra samarbetspartners kommer ni få veta hur ert företag ska leva upp till de nya reglerna framöver.

IT-verktyg – I DocuNote kan du och din rådgivare enkelt visualisera och dokumentera hur man uppfyller de nya kraven.

Drift - När du arbetar med personuppgifter kan du känna dig säker på att du alltid har kontroll över både data och lagstiftning eftersom riktlinjer och arbetsflöden är automatiserat i din DocuNote-lösning.

Kort sagt: var ni än är i processen med att implementera förordningen kan vi hjälpa er fullt ut. Kontakta oss idag – och ni är på god väg.

Det är nu som ni behöver utveckla företaget genom digitalisering

Dataskyddsförordningen ger ert förtag chansen för digitaliserade arbetsflöden så att ni sparar en massa tid. Du kan till exempel ställa in arbetsflöden och regler för radering (kassation), så att många rutinuppgifter blir löst automatiskt. Detta undviker fel, ger dig mer tid för kärntjänster och säkerställer att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt.

Med ett effektivt GDPR-hanteringsverktyg får du överblick. Datumet 25:e maj är i sig inte viktigt i förhållande till Dataskyddsförordningen. Det var bara startdatumet. Det är nu som de nya reglerna blir en utmaning och det pågående arbetet med kraven i förordningen börjar.

Att arbeta strukturerat i framtiden samt skapa och behålla de processer som ni behöver för framtiden hjälper ett GDPR-hanteringsverktyg till med, samtidigt som verktyget kan bevisa att du har kontroll när Datainspektionen kommer på besök.

Info om EU:s Dataskyddsförordning

Är du från ett medelstort eller stort företag eller en institution?
Då kan du dra nytta av vårt whitepaper: Ett tekniskt stöd och manual som gör datatskyddsförordningen mycket mer konkret. Anmäl dig till höger – så kommer du att bli kontaktad av våra rådgivare angående IntraNotes Whitepaper.

Varför IntraNotes Whitepaper är intressant för ert företag:
Baserat på ert dataflöde, och de processer och krav som ska efterlevas i enlighet med GDPR, erbjuder vi ett förslag på hur IntraNotes lösningar matchar och stödjer ert Compliance-projekt. Vi tittar på hur ni på bästa sätt får stöd i dokumentationsarbetet med dataskyddsförordningens ämnen som till exempel: dataminimering, åtkomstkontroll, loggning, automatiskt borttagning vid deadline mm.

 

Läs utdrag ur DocuNote White Paper om EU:s dataskydds­förordning

Dokumentationskrav: När förordningen träder i kraft ställs väsentligt högre krav på företag och organisationer att kunna dokumentera hantering av data samt dokumentation för behandlingen av data. I takt med att det generellt samlas fler och fler data och att dessa kan kombineras på olika sätt, kan det snabbt bli tal om personuppgifter, och så kommer förordningen till användning. (klicka för att läsa mer)

... Samtidigt gäller att insamlade data bara får användas till de ändamål de är insamlade för. Därför blir det i långt högre grad än tidigare viktigt att ha kontroll över vilka data man sparar, vad de används till och också vem som har tillgång till dem.

I förordningen är den generella anmälansrutinen avskaffad (anmälan till myndigheterna när det sker behandling av personuppgifter). 

I stället är en av de grundläggande avsikterna med förordningen att skapa större genomskinlighet i behandlingen av personuppgifter. Bland annat genom att ge den registrerade bättre insikt i vilka behandlingar som görs av dennes personuppgifter. Databehandlingar ska därför i långt högre grad än tidigare kunna dokumenteras, och det är i denna kontext som ett teknologiskt understöd av arbetsrutiner ofta kan vara fördelaktiga.

Vi kommer i detta dokument beskriva en rad funktioner (features) i DocuNote® som efter vår bästa övertygelse kommer att vara en hjälp i dokumentationsarbetet i samband med förordningens ämnen, som t.ex. dataminimering, åtkomststyrning, loggning, radering/automatisk radering via deadline m.m. 

Dokumentet återger inte förordningens innehåll, men här hänvisar vi till den (artiklar, ingressen m.m.), och det är ert (läsarens) ansvar att verifiera korrektheten hos de beskrivna möjligheterna i DocuNote® när det gäller ert ändamål och hur ni efterlever kraven i förordningen.

Att använda DocuNote® ska dock inte enbart uppfattas som ett sätt att efterleva kraven i förordningen på (eller andra lagar och regler), men snarare som en intelligent data- och dokumenthanteringslösning som ger företaget en rad fördelar som exempelvis:

• Enklare framtagning av data
• Möjlighet att automatisera arbetsrutiner (godkännanden, elektronisk underskrift, låsning av dokument m.m.)
• Möjlighet för överblick genom dynamiska listor, dataanalyser och rapporter, säker delning av data med 3:e part genom de inbyggda samarbetsverktygen 

Kontakta oss och få tillgång till resten av White Paper – och få samtidigt inblick i hur ni blir understödda i ert complianceprojekt.

Jacob S. Holm
Säljare

E-mail
jacob.holm@intranote.dk

Martin Overgaard
Säljare

E-mail
martin.overgaard@intranote.dk

Ta hjälp av IntraNote med råd och höra hur vi kan hantera den nya förordningen i praktiken

Kontakta oss för att få veta mer om hur IntraNotes lösningarna kan matcha och stödja ert "Compliance-projekt" i samband med den nya förordningen om personuppgifter i EU.