Lorem Ipsum

Bli trygg i EU:s Dataskyddsförordning med Time Advokatbyrå och IntraNote

EU:s Dataskyddsförordning, GDPR

Bli trygg i EU:s Dataskyddsförordning, GDPR

Den 25 maj 2018, träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, enligt vilken alla företag måste visa hur de lagrar, bearbetar samt skyddar personuppgifter.

Du har förmodligen redan påbörjat arbetet med att kartlägga dina uppgifter gällande förordningen samt börjat med det analyserande förarbetet. Men hur ska de nya kraven hanteras i praktiken?

Kontakta oss så hjälper vi er! 08 98 19 80