Author Archives: IntraNote

Gör samarbete och kunskapsdelning till en konkurrensparameter

Effektiva digitala samarbetsverktyg utnyttjar att medarbetarna är vana vid att vistas på sociala medier. När de i en arbetssituation söker och delar kunskap…
Continue reading

10 goda råd om komunikation på Intranätet

Grundprinciperna för kommunikation på intranätet är inte mycket annorlunda än andra former för kommunikation – och ändå. Det är tre huvudrubriker du ska…
Continue reading

Ditt intranät ska återspegla företagets strategi

Börja med att utgå från företagets strategi när du väljer vilket intranät du ska investera i. Parametrar som företagskultur, omställningar och specifika mål…
Continue reading

Kan du svara på dessa fyra frågor?

Det finns fyra frågor som återkommer varje gång när vi pratar om dataskyddsförordningen med företag. Med DocuNote kan du enkelt hålla reda på…
Continue reading