Den sociala digitala arbetsplatsen

Det var ett tag sedan Microsoft började använda termen “digital arbetsplats” i samband med lanseringen av den mindre lyckade Vista. Termen “digital arbetsplats” har hakat sig fast och används idag för att beskriva ett önskat resultat av de digitaliseringsprocesser som många organisationer genomför i syfte att optimera processer och samtidigt skapa bättre information- och kunskapsdelning.

Det som är nytt är att den digitala arbetsplatsen också skall vara social. För verksamheter är det ofta ett uttryck för en önskan om mer engagemang från anställda och ledning. I praktiken tar det sin utgångspunkt i en rad olika teknologier  som stödjer den sociala aspekten. Det kan röra sig om bloggar, personanpassade nyhetsflöden, mobilappar, spelifiering, gilla-knappar och mycket mer.

Den digitala arbetsplatsen har till sin natur alltid varit social. Tanken har alltid varit att öka samarbetet i en verksamhet och på så sätt göra organisationen mer flexibel och mer effektiv. När vi idag använder begreppet den sociala digitala arbetsplatsen är det ofta för att vi gärna vill skapa det engagemang som sociala medier, i synnerhet Facebook, representerar. Vem skulle inte vilja det? Och nu har vi teknologin med oss.

Den fria dialogen

Det är viktigt att komma ihåg att de sociala medier vi använder i grunden bygger på tanken om en fri dialog. Fri dialog är inte nödvändigtvis värdeskapande för en verksamhet inom alla områden. Så se till att tänka på de nya möjligheterna ni ger era anställda i samband med den digitala arbetsplatsen. Det fungerar bra att sidan med försäljning av begagnade saker får en hel del träffar och likes, men för att dra full nytta skall dialog kring god kundservice och löpande uppdatering av nyheter förankras, så att det blir en social digital arbetsplats även i praktiken.

Den dåliga nyheten är att varken den digitala eller den digitalt sociala arbetsplatsen kommer av sig själv. Den goda nyheten är att det finns många lärdomar att hämta från företag som är igång och hos de leverantörer som levererar lösningarna.

 

Mer inspiration och goda råd: