Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå

Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå

Läs artikeln
Mer och mer kunskap genereras i svenska verksamheter, men dåliga vanor och gamla system gör att den försvinner igen. Redan efter ett pa ...
Verksamheternas kunskap försvinner ut i det blå
Ta verksamhetens kunskap på allvar Ta verksamhetens kunskap på allvar

Ta verksamhetens kunskap på allvar

Läs artikeln
En stor del av svenska företag har inte bestämt hur deras kunskap bör struktureras. Detta innebär att det till stor del är upp till ens ...
Ta verksamhetens kunskap på allvar
Den sociala digitala arbetsplatsen Den sociala digitala arbetsplatsen

Den sociala digitala arbetsplatsen

Läs artikeln
Det var ett tag sedan Microsoft började använda termen “digital arbetsplats” i samband med lanseringen av den mindre lyckad ...
Den sociala digitala arbetsplatsen
5 tips för val av avtalshanteringssystem 5 tips för val av avtalshanteringssystem

5 tips för val av avtalshanteringssystem

Läs artikeln
Med avtalshantering förbättras konkurrenskraften markant Om du vet hur många kontrakt eller avtal ni har, vad värdet av dem är, när de ...
5 tips för val av avtalshanteringssystem

Aktivera verksamhetens största investering - er kunskap

Vi utvecklar och implementerar mjukvarulösningar som säkerställer att ni har den optimala informationsstrukturen i er verksamhet.

Många verksamheter upplever allt större press kring att effektivisera driften och optimera användningen av anställdas tid. Få saker har så stor betydelse för ett företags konkurrenskraft som smidiga processer.

Effektiva processer uppstår när alla vet vad de ska göra och alla vet var de kan hitta relevant kunskap och dokumentation. Med den ökade mängden dokument och e-post som vi producerar varje dag är detta ofta en stor utmaning.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera och förenkla arbetsprocesser, automatisera arbetsflöden och optimera informationsutbytet.

Våra lösningar är standardiserade och enkla att integrera med era befintliga system. Ni får därmed en snabbt implementerad och skalbar lösning som passar era behov.

Offentliga Sektorn

Vi har under flera år hjälpt en stor del av Danmarks kommuner med att skapa en säker och digital arbetsplats som integreras med kommunens befintliga system. Utöver intranät har vi erfarenhet av att leverera avtalshantering och dokument-hantering inom offentlig sektor i både Danmark och Sverige.

Privata Sektorn

Globala koncerner, medelstora svenska och nordiska företag, organisationer och styrelser. Vi har många års erfarenhet av att sätta ihop och implementera lösningar som effektiviserar arbetsflöden, optimerar kunskapsdelning och säkrar affärsprocesser.

Energisektorn 

En stor del av de danska energibolagen har redan valt våra lösningar för dokumenthantering, intranät och avtalshantering, vi är även representerade i den svenska energisektorn. Våra erfarenheter ger oss unika kunskaper och affärsinsikter, vilket gör det möjligt för oss  att erbjuda bästa möjliga rådgivningen.

Utbildningssektorn

Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa utbildningsinstitutioner med att optimera vardagen. Personuppgiftslagen (PUL), Riksarkivet, E-Boks, Antagning.se med flera. Vi förstår de utmaningar ni står inför och kan därför säkra att ni får ut maximalt av våra lösningar.

Med IntraNote som leverantör får ni:

En flexibel standardlösning

Relevant erfarenhetsutbyte

Framtidssäker teknologi

Professionell projektledning

Enkel uppgradering till ny version

Hög servicenivå

december, 2016

Sort Options

ingen arrangementer

december, 2016

Sort Options

ingen arrangementer